Pozvánka na Valné zhromaždenie KB Magnezit Revúca

 

Klub biatlonu Magnezit Revúca pozýva všetkých svojich členov na Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 27.3.2019 o 17:30 hod. v priestoroch klubu.

Program:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola plnenia uznesení
  3. Správa o činnosti klubu za rok 2018
  4. Správa o hospodárení klubu za rok 2018
  5. Plán činnosti klubu na rok 2019
  6. Diskusia
  7. Záver