Pozvánka na Valné zhromaždenie

  Klub biatlonu Magnezit Revúca pozýva všetkých svojich členov na Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční v stredu 24.6.2020 o 18:00 hod. v priestoroch klubu. Program: Otvorenie Informácia o delegátoch Schválenie pracovného predsedníctva Schválenie programu VZ Schválenie rokovacieho poriadku...

Usmernenie k tréningovej činnosti

Usmernenie k vykonávaniu tréningovej činnosti KB Magnezit Revúca v priestoroch Strelnice  Revúca Pre zabezpečenie tréningového procesu športovcov KB Magnezit Revúca povoľujem vykonávať športovú činnosť na strelnici v Revúcej na základe usmernenia k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva...