Úspešné projekty nám pomáhajú

Náš klub nie je len pasívnym prijímateľom rôznych dotácií. O mnohé sa vie pričiniť aj sám, a to účasťou v rôznych projektoch.

Za roky 2020 a 2021 podali členovia klubu tri projekty.

Projekt Niké – Fond pre budúcnosť športu vybral náš klub a poskytol klubu dotáciu vo výške 1500€, ktoré sme použili na nákup bežeckých topánok a zimného funkčného klubového oblečenia pre našich pretekárov.

Ďalší projekt klub podal prostredníctvom Nadácie Pontis a grantového programu spoločnosti Tesco – Vy rozhodujete, my pomáhame. Tu sa však kvôli pandémii koronavírusu nekonalo klasické hlasovanie žetónmi, ale klubu (podobne ako všetkým prihláseným v danom kole výzvy) bola pridelená dotácia vo výške 800€. Túto sumu klub použil na nákup športového materiálu pre pretekárov.

Na jar 2021 sme sa zapojili do grantového programu Športuj aj ty! Nadácie SPP, kde sme vysúťažili 3000€. Vďaka tomuto grantu sme mohli zakúpiť našim pretekárom kvalitné kolieskové lyže určené na prípravu na zimnú sezónu v čase leta a jesene a tiež sme vďaka tomu mohli podporiť jedno zo štyroch sústredení určených na prípravu našich pretekárov.

Uvedeným poskytovateľom, ktorí sa takouto formou podieľajú na zlepšení podmienok športovcov, veľmi pekne ďakujeme!