Prezident SZB v Revúcej

Jedným z pilierov nového prezidenta Slovenského zväzu biatlonu Petra Vozára je aj budovanie drobnej infraštruktúry v strediskách biatlonu. Keďže Revúca patrí medzi kluby s dlhoročnou tradíciou a z jej radov vychádzajú perspektívni športovci, navštívili 20. augusta revúcky Klub biatlonu Magnezit prezident SZB Ing. Peter Vozár a viceprezidentka pre kluby Mgr. Jaroslava Lauková. Prezreli si podmienky, v akých revúcki biatlonisti trénujú a zúčastnili sa aj stretnutia s primátorom Revúcej Ing. Júliusom Buchtom, aby rokovali o možnostiach rozvoja tohto pre nielen pre Revúcu významného športu.

Hlavným bodom rokovania bola príprava spoločného projektu, tak aby Mesto Revúca sa mohlo uchádzať o nenávratný finančný príspevok z mimoštátnych zdrojov určených na budovanie a modernizáciu športovej infraštruktúry a rozvoj biatlonu v Revúcej.

Dlhodobým problémom KB Magnezit Revúca je zastaralá strelnica, ktorej chýba elektrifikácia, má nedostatočný počet palebných pozícií a nie je nijaký spôsobom chránená od zásahov náhodných návštevníkov. Napriek týmto nedostatkom sa revúcky klub každoročne podieľa na organizácii jedného kola Viessmann pohára v letnom biatlone, tohto roku (3.-4.10.2020) v Revúcej dokonca prebehnú Majstrovstvá SR v letnom biatlone.

Takéto stretnutia „priamo v teréne“ sú veľmi dôležitým krokom pre nastavenie systému zmien, ktoré majú naštartovať rozšírenie členskej základne a rozvoj biatlonu ako populárneho športu na Slovensku.

Na snímke zľava: Mgr. Jaroslava Lauková, viceprezidentka SZB pre kluby, Dušan Chrapán, tréner, Jozef Molent, predseda KB Magnezit Revúca, Ing. Peter Vozár, prezident SZB. V pozadí pretekári KB Magnezit Revúca.