Ocenená Ema

Olympijský klub Gemer v spolupráci s mestom Rožňava pripravil oceňovanie najúspešnejších športovcov regiónu Gemer za rok 2017. Slávnostný akt prebiehal 19. apríla 2018 v priestoroch sobášnej siene v Rožňave. Poháre a diplomy si postupne prevzali športovci v rôznych kategóriách, žiaci a žiačky jednotlivci, dorast jednotlivci, dospelí jednotlivci, žiaci a dorast v kolektíve, dospelí v kolektíve a veterán.

Medzi ocenenými v kategórii Žiaci jednotlivci bola aj naša dorastenka Ema Kapustová. Srdečne jej k oceneniu blahoželáme!

Tejto peknej akcie sa zúčastnila a ocenená bola aj úspešná slovenská paraolympionička Henrieta Farkašová (na snímke s Emou).